Zwitserlood Zorg is een praktijk voor psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening. In de praktijk wordt ondersteuning geboden bij het beter functioneren op de verschillende levensterreinen en ondersteuning gegeven om gewenste veranderingen te realiseren. Tijdens de behandeling is er aandacht voor de patiënt en de omgeving.

De praktijk is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders, en (jong) volwassenen. U kunt met een breed scala aan klachten terecht (zie Praktijk).

Zwitserlood Zorg is gevestigd in Zeist.

 

Op dit moment worden er geen nieuwe patiënten meer aangenomen.

Cécile P.M. Zwitserlood MSc Verpleegkundig Specialist GGZ