Mijn naam is Cécile Zwitserlood. Ik ben sinds 1987 werkzaam in de 2e lijns GGZ. Ik ben Verpleegkundig Specialist GGZ, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met Voortgezette Opleiding en Mediator.

Na mijn start in 1987 in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek als psychiatrisch verpleegkundig behandelaar ben ik in 1990 gestart met de MGZ opleiding richting Geestelijke Gezondheids Zorg. Sinds die tijd ben ik werkzaam geweest bij verschillende RIAGGS, o.a. RIAGG Noord Limburg, RIAGG Midden Holland en Altrecht, in de behandeling van cliënten met diverse soorten problematiek. Van 2011 tot 2013 ben ik in dienst geweest bij CO-EUR, Centrum Obesitas Europa waar ik werkzaam was als Divisiehoofd Gedragskunde en behandelaar.

Sinds juli 2013 ben ik vanuit Altrecht gedetacheerd bij het Diakonessenhuis Utrecht en Zeist voor de Consultatieve Psychiatrie en  de POP poli (psychiatrie, obstetrie, pediatrie) waarvan ik coördinator psychiatrie ben. Deze baan combineer ik met de praktijk.

Op deze werkplekken heb ik zowel met kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen gewerkt.

Sinds 1995 heb ik mij gespecialiseerd in eetstoornissen, zowel in individuele behandeling, groepsbehandeling als psycho-educatie. Ik heb veel ervaring en affiniteit met eetproblematiek, psychosomatiek en persoonlijkheidsstoornissen.

 De afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, waaronder een DSM-IV cursus, trainingen in crisisinterventie, opleiding in persoonlijkheidsstoornissen en de basisopleiding Mentalisation Based Therapy.

Regelmatig geef ik deskundigheidsbevordering en referaten en ik geef consultatie bij FOKUS.

Mijn uitgangspunt in de hulpverlening is altijd uw hulpvraag, zo kort als mogelijk en niet meer dan nodig of wenselijk is. Afstemming van de behandeling is het uitgangspunt van goede zorg. Iedereen is uniek en een probleem of klacht is zo zwaar als u het voelt. Ik heb hart voor het vak en voor mensen, een goed contact is het halve werk.

Het is  belangrijk om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik bezoek regelmatig congressen en bijscholingen, heb frequent overleg met collega's en ben lid van de beroepsvereniging NVSPV en opgenomen in het Kwaliteitsregister van de V&VN.

Ik werk samen met een psychiater, zo nodig kan een consult ingepland worden. Het consult bij de psychiater wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekering.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

BIG nr: 99019551330

KVK nr: 56814941