Zwitserlood Zorg is een praktijk voor psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening. In de praktijk wordt ondersteuning geboden bij het beter functioneren, ondersteuning om veranderingen te realiseren waarbij aandacht is voor de patiënt en de omgeving.

Mensen kunnen om verschillende redenen op een bepaald moment de keuze maken om hulp te zoeken. U kunt vastlopen door een stoornis, door een scala aan klachten waaronder bijvoorbeeld angst- en spanningsklachten, somberheidsklachten, eetproblemen, persoonlijkheidsproblemen of problemen rondom opleiding, werk en zingeving.

Er zijn een aantal mogelijkheden voor behandeling.

Individuele behandeling:

Op het moment dat u in behandeling wilt gaan is er meestal sprake van een probleem, klacht of een hulpvraag, de achtergrond hiervan kan divers zijn. Soms zijn er persoonlijke omstandigheden, klachten of problemen die de relatie met anderen beïnvloeden. Ook kunnen klachten vanuit de omgeving of vanuit het contact met dierbaren tot persoonlijke problematiek leiden.

Mogelijk ligt er een psychiatrische stoornis ten grondslag aan de klachten. Depressie, angst, trauma, rouw of een eetstoornis kunnen een reden zijn om in behandeling te gaan. De behandeling wordt altijd afgestemd op uw hulpvraag, zo kort mogelijk, niet meer dan nodig of wenselijk is. Mijn ervaring is dat een kleine investering al tot grote verandering kan leiden. Soms kan de behandeling bestaan uit werken aan acceptatie van klachten of problemen of leren er anders mee om te gaan. De behandeling kan in die zin ook gericht zijn op de gevolgen van de stoornis of op de gevolgen van de behandeling van de stoornis. Hierbij is ook aandacht voor farmacotherapie.

De behandeling kan ook gericht zijn op de gevolgen van de behandeling van een stoornis of op de gevolgen van de stoornis. Een psychiatrische stoornis kan niet altijd verholpen worden maar je kunt proberen je kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken of de schade zoveel mogelijk te beperken.

 Groepsbehandeling:

Bij sommige problematiek, bijvoorbeeld eetproblemen of psychosomatiek, kan het prettig en zinvol zijn om met mensen die soortgelijke klachten hebben in groepsbehandeling te gaan. Mensen ervaren vaak steun aan elkaar en motiveren elkaar tot snellere veranderingen. Tijdens de  behandeling bent u in interactie met de andere groepsleden. Dit doet een beroep op uw inzichten in uzelf, uw sociale vaardigheden en flexibiliteit. Contact met lotgenoten kan heel motiverend en prettig zijn. Groepsbehandeling kan aan de hand van een werkboek plaatsvinden, dit hangt af van de problematiek.

 Partner- of systeemgesprekken:

Als de problematiek relatie- of gezinsgerelateerd is kan het zinvol zijn om samen met de partner, gezinsleden of andere belangrijke personen uit de omgeving over de problematiek te praten. Dit kan ook een onderdeel zijn van een van de andere behandelingen.

 

U kunt zich aanmelden met de volgende klachten of problemen:

  • depressieve klachten
  • eetproblemen (Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa en Binge Eating Disorder)
  • angst- en spanningsklachten
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • rouw
  • psychosomatische klachten
  • identiteitsproblemen of problemen behorend bij de levensfase
  • Zwangerschap en psychiatrische klachten

Voor terugvalpreventie of een laag frequent contact na (intensieve) behandeling van een eetstoornis of persoonlijkheidsstoornis elders kunt u ook bij mij terecht.