U kunt zich aanmelden bij Zwitserlood Zorg via het aanmeldformulier, via de mail op info@zwitserloodzorg.nl of bellen op nummer 0640016166.Tijdens het telefoongesprek of in de mail kunt u het probleem kort omschrijven en kunnen we een afspraak maken voor een eerste intakegesprek.

In het intakegesprek onderzoeken we samen welke problemen worden ervaren, welke veranderingen gewenst zijn en wat de meest passende manier is om tot deze veranderingen te komen.

We kijken hier in ook naar de achtergrond en voorgeschiedenis van de klachten, eventuele ziektegeschiedenis en belangrijke omstandigheden. Mocht u informatie tot uw beschikking hebben waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het gesprek dat mag u dat altijd meenemen of vooraf opsturen.

Mijn uitgangspunt in de behandeling is dat iedereen uniek is, een probleem zo zwaar is als je het zelf voelt en dat het zinvol en waardvol is om te werken aan mogelijkheden voor jezelf om een verandering te bewerkstelligen of te werken aan acceptatie. Het is belangrijk om hoe dan ook in beweging te komen, dat gaat in uw tempo en in afstemming met elkaar.

Na het intakegesprek komen we tot een behandelvoorstel dan wel een behandelplan. Dit is een leidraad voor de behandeling die volgt.